Re-eh, Pat, 30 Av,Blessing for Elul, Machar Chodesh